הפסיכולוגיה של הלמידה מדגישה כי כל למידה חדשה מבוססת על ידע קודם , ומשתלבת בו . כדי שהלמידה החדשה תיטמע במבנה הקוגניטיבי הקיים אצל הלומד , חשוב לבצע מהלך מכוון של קישור בין הישן לחדש . אחת הטכניקות המתאימות לכך היא " סיעור . "מוחות באמצעות סיעור מוחות הלומדים מעלים ידע , עמדות ותחושות סביב נושא בדרך אסוציאטיבית , החומר החדש נטמע במערכת מוכרת של הקשרים וכך מתאפשרת למידה משמעותית . טכניקה זאת תורמת להשתתפות פעילה של מרבית התלמידים בכיתה , שכן היא מעודדת שיתוף באסוציאציות אישיות , שהן נחלתו של כל תלמיד . הצעה למהלך פעילות - ביחיד , בקבוצה או במליאת הכיתה . 1 התלמידים מעלים אסוציאציות אישיות , בקבוצה או במליאת הכיתה . לאחר מכן אוספים ומארגנים את האסוציאציות שהועלו , מאתרים כפילויות וחפיפות ביניהן , וממיינים אותן לקטגוריות . . 2 על סמך האסוציאציות שהועלו ומוינו אפשר להעלות השערות לגבי תוכני הלמידה הצפויים או להציב שאלות שיובילו למעורבות רבה יותר בלמידה . בסיום לימוד הפרק חשוב לחזור לסיעור המוחות המקורי , להרחיבו באמצעות הידע החדש ולהשמיט את המיותר והמוטעה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית