לכותרות יש חשיבות בכל טקסט , והן עשויות לסייע להבנת הטקסט ולארגונו . תלמידים רבים נוטים לדלג על הכותרות , ולכן פעילות מכוונת העוסקת בכותרות עשויה לתרום להבנת הרעיונות המרכזיים ולהתמקדות בעיקר . הכותרות שבטקסט מוסרות ללומד תמצית של מידע , והן יכולות לשמש נקודת מוצא טובה לתיאום ציפיות ולהעלאת שאלות . תלמיד ששואל שאלות לפני קריאת הפרק הוא תלמיד פעיל ומעורב בלמידה . העלאת השאלות בשלב ראשוני זה של תהליך הלמידה גם נותן למורה הזדמנות לברר מהו הידע הקודם של התלמידים בנושאים המרכזיים של הפרק . הצעה למהלך פעילות - במליאת הכיתה או בקבוצות . 1 קריאת הכותרות של סעיפי הפרק וניסוחן כשאלות . התלמידים יכולים להעלות גם שאלות נוספות שהם מצפים לקבל עליהן תשובות במהלך לימוד הפרק . . 2 ריכוז השאלות שהעלו התלמידים . . 3 חיפוש התשובות בפרק . אם התלמידים אינם מוצאים תשובות לשאלות , אפשר לבקש מהם להציע השערות מדוע החומר הזה חסר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית