התכנית מזמנת לתלמיד את האפשרות לרכוש במהלך הלימוד מיומנויות וכישורים מתחום הגאוגרפיה , וביניהן הפקת מידע ממקורות מידע שונים , ובכלל זה איסופו , ארגונו , עיבודו וניתוחו . אמצעי הלמידה המגוונים יוצרים סביבה לימודית עשירה ועדכנית . המידע מופיע בצורות ייצוג רבות : לצד הטקסטים שולבו מפות , שהן "כלי העבודה" המרכזי בגאוגרפיה , וכן שפע של תמונות , טבלאות , גרפים ודיאגרמות . בסביבה כזו המורה יכול להנחות ולכוון את התלמידים לפעילויות שונות המחזקות מיומנויות של אוריין מידע , כגון : זיהוי מקורות מידע , פיתוח אסטרטגיות חיפוש יעילות , ארגון ועיבוד המידע בהתאם לצרכים ולמטרות , מיזוג המידע החדש שהושג עם הידע הקודם , שימוש במידע לצורך פתרון בעיות , וכדומה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית