התכנית " אנשים ויישובים" מפגישה את הלומדים עם מספר גדול של מושגים מתחומי ידע שונים , שרכישתם דומה לרכישתה של שפה חדשה . המחקר המדעי מצביע על כך שלמושגים תפקיד מרכזי בתהליך הלמידה , שבו אנו רוכשים ידע ומשתמשים בו . בתהליך הלמידה נוצרת אינטראקציה בין המושגים הכוללים , שכבר קיימים במוחו של הלומד , ובין הידע החדש שהוא קולט מן הסביבה . הקשיים ברכישת המושגים הכלולים בתכנית : קשה לקלוט מושגים מדעיים חדשים בכמות כה גדולה , מה גם שיש להביא בחשבון כי במהלך קליטתו של כל מושג התלמיד צריך , בו-זמנית : ( 1 לרכוש אינפורמציה חדשה ( 2 לארגן מחדש את הידע הקיים אצלו ( 3 לסלק רעיונות ישנים שאינם רלוונטיים עוד . חלק מן המושגים קלים להמחשה ולהבנה , אך רבים מהם מופשטים או מורכבים . בין המושגים המורכבים מן הראוי לציין : - מושגים סטטיסטיים , כמו "שיעור , "הילודה "שיעור התמותה" ו"ריבוי . "טבעי - מושגים שעוצמתם מתבררת רק בתוך השוואה . לדוגמה : " אזור צפוף-אוכלוסין" ואזור " , "אוכלוסין-דליל " רמת חיים" גבוהה או נמוכה , וכדומה - מושגים שלתלמידים אין עדיין הכלים להבין את משמעותם המלאה , כמו " תוחלת החיים" או " . "ג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית