הספר " אנשים ויישובים" מציע סביבת למידה עשירה , אך רק בעזרתכם , המורים , אפשר להפיק ממנה את המרב . אחד האמצעים הוא הפעלת מיגוון של טכניקות ודרכי הוראה . הפעלה כזו משלבת דרכי למידה שונות היכולות להתאים לתלמידים שונים וכך מגבירה את המוטיבציה , העניין , הידע וההבנה של הנושא הנלמד . לפניכם כמה דוגמאות לדרכי הוראה-למידה שאפשר להתאים להוראת התכנית . דוגמאות אלה הן בבחינת המלצות , ובוודאי אפשר להשתמש בדרכים מגוונות אחרות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית