בסופו של כל פרק בספר מוצעות פעילויות מתאימות . אוסף הפעילויות מגוון : פעילויות פשוטות יחסית , המבוססות על הפקת מידע בסיסי מן הטקסט ומן החומר הגראפי , ופעילויות מורכבות יותר , הדורשות חשיבה מופשטת – ניתוח , פירוש , וכדומה . השתדלנו להמעיט בפעילויות הדורשות כישורי חשיבה נמוכים ו"ציטוט" טקסט . מרבית הפעילויות דורשות הפעלת כישורי חשיבה גבוהים יותר . עם זאת , חשוב לזכור ששאלות התומכות בהבנת הנקרא בטקסט הן תנאי חשוב לביצוע מטלות הדורשות כישורי חשיבה גבוהים . לכן , חשוב שהמורים יהיו ערים למקרים שבהם יש צורך במתן " פיגומים" לתלמידים ויעשו זאת באמצעים שונים . נפרט ונדגים סוגים שונים של פעילויות . ההדגמה נועדה לעזור לכם לבחור את הפעילויות ולהתאים אותן ללומדים השונים : א . פעילויות המכוונות לחיזוק מיומנות קריאת מפה . לדוגמה : פעילות 5 עמוד 22 לפניכם רשימה של אזורים דלילי-אוכלוסין בעולם : צפון אפריקה , אלסקה , מערב אמריקה הדרומית , צפון קנדה , מרכז אוסטרליה , האי בורנ או ( דרום-מזרח אסיה , ( האי גינ אה החדשה ( דרום-מזרח אסיה , ( ארץ האש ( דרום אמריקה הדרומית . ( היעזרו במפת העולם הפיזית באטלס , וב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית