בספר " אנשים ויישובים" יש קרוב 200-ל תמונות , המהוות מקור מידע בעל חשיבות גדולה . מרבית התופעות והתהליכים הנדונים בספר מיוצגים גם בתמונות , המביאות את תרומתן הייחודית : רמת ההמחשה של תמונות גבוהה בדרך כלל מזו של מקורות מידע אחרים , והן מכניסות היבט חווייתי לתהליכי הלמידה . החומר החזותי איננו רק קישוט , אלא , כאמור , הוא אמצעי חשוב להבהרת התכנים ולהיענות לסגנונות למידה שונים . חשוב לדעת לעבד ולהסיק מסקנות מן החומר החזותי לא פחות מאשר מן הטקסט המילולי . חשוב לדלות מן החומרים החזותיים את המידע הייחודי שיש בהם , ובכך להעניק ללומד הזדמנות לפתח מיומנויות של הפקת מידע ועיבוד מידע ממקורות שונים . עם זאת , לתמונות יש מגבלה כמקור מידע : לכאורה תמונה משקפת את המציאות , אולם למעשה התמונה מביאה את ההתרשמות הסובייקטיבית של צלם מסוים ממקום מסוים בזמן מסוים , ולפיכך רמת ההכללה שאפשר להפיק ממנה היא נמוכה . כיצד תוכלו להשתמש בתמונות ללימוד התכנית : כדאי להכין אוסף של תמונות המתייחסות לנושאי הספר - הן תמונות מישראל והן תמונות מן העולם . תמונות כאלה אפשר למצוא בספרים רבים , בעיתונות היומית ובכתבי עת , ואפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית