קטעי העיתונות , המתארים בדרך כלל אירועים , תופעות ותהליכים שהתרחשו במקום מסוים ובתקופת זמן מסוימת , עשויים לשמש אמצעי מצוין להדגמת הנושאים הנידונים בספר . בספר תוכלו למצוא קטעים שעובדו על סמך כתבה עיתונאית . אנו ממליצים שגם אתם , בשיתוף עם תלמידיכם , תאספו קטעי עיתונות באופן שיטתי , תצטיידו כל העת בקטעים חדשים ואקטואליים , ותעשו בהם שימוש . עם זאת , יש להביא בחשבון את מגבלותיהם של קטעי העיתונות כאמצעי למידה : קטעי העיתונות הם סובייקטיביים ומייצגים את עמדתם של מערכת העיתון ושל כותב הידיעה , המאמר או הכתבה . קטעי העיתונות עשויים להדגים נושאים שונים ולהביא מידע מעודכן על רבים מהנושאים , אך יש להיזהר מהפיכתם למקור ליצירת הכללות . תוכנם של קטעי עיתונות מתיישן במהירות ובמשך הזמן הם עשויים לאבד מן האקטואליות שלהם . כיצד תוכלו להשתמש בקטעי העיתונות במהלך לימוד התכנית : אפשר להשתמש בקטעי העיתונות כבסיס לדיון במליאת הכיתה או בקבוצות - בפתיחת נושא או בסיכומו . בדיון כזה כדאי להביא את העמדות העולות מקטע העיתונות הנבחר , ובמהלך הדיון יביעו התלמידים דעות בעד ונגד העמדה המוצגת בו . אפשר להשתמש לשם כך...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית