המפות הן כלי העבודה המרכזי בידי הגאוגרף , ואחד מאמצעי הלימוד החשובים ביותר בגאוגרפיה . לפיכך , לפיתוח מיומנויות של הפקת מידע ממפות וכן פירוש המידע , ניתוחו ויישומו , יש מקום חשוב בהוראת הגאוגרפיה . המפות המופיעות בספר הן ברובן מפות נושאיות : תפרוסת האוכלוסייה בעולם , רמות הפיתוח במדינות העולם , רמת הגלובליזציה , ערי העולם , ערי ענק ועוד . המפות עוסקות לרוב בתופעה אחת או בהיבט מסוים אחד . בדרך כלל , בנוסף על התופעה המיוצגת במפה מופיע בה מידע נוסף , מינימלי , המאפשר התמצאות במרחב הגאוגרפי הכלול בה . ההתמקדות בתופעה אחת בכל מפה עשויה להקל על התלמידים בהפקת המידע מן המפות , ובפירושו . ועם זאת , מכיוון שבדרך כלל המפה הנושאית מתארת תופעה אחת בלבד , יש ללמוד כיצד למצוא מיתאמים בין תופעות המתוארות במפות נושאיות שונות , למשל : בין ערי עולם ורמת גלובליזציה ובין תפרוסת אוכלוסייה ומפות פיזיות באטלס . כדאי להדגיש , שמלבד השימוש שיעשו התלמידים במפות שבספר , ראוי שהמורה יעשה שימוש והרחבה במפות המצויות באטלסים . המורה יכול לעודד את התלמידים לבחון ולחפש הוכחות , ומקרים מדגימים לתופעות שונות המוזכרות בס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית