בספר הלימוד יש לנתונים הסטטיסטיים מקום חשוב . חלקם מופיעים כנתונים מספריים והם מפוזרים בטקסטים או מרוכזים בטבלות , וחלקם מעובדים לגרפים , לדיאגרמות ולפירמידות גילים , והם באים לידי ביטוי גם בחלק לא מבוטל מן המפות הנושאיות . הסברים כלליים על הדרכים לאיסוף נתונים במקומות שונים בעולם , על הדרכים לעדכונם וכן על מגבלות אמינותם , ראו בהמשך . הלמידה בסביבה מתוקשבת מאפשרת היום ללומד לחפש בעצמו נתונים מעודכנים . חשוב מאוד שהמורה יעודד את תלמידיו לחפש נתונים כאלה באתרי האינטרנט . התלמיד יכול להתנסות בקריאה ביקורתית של חומר לימוד ולבדוק האם חל שינוי בנתונים בין מועד פרסום הספר ובין מועד הלמידה , ואם חל שינוי כזה - לעמוד על הסיבות והגורמים . קריאה ביקורתית כזו של נתונים היא מיומנות הכרחית בעידן של שפע ועומס מידע . נציין מספר מקורות עיקריים לנתונים סטטיסטיים ( באתר האינטרנט המלווה את הספר תוכלו למצוא מקורות נוספים : ( - Human Development Report 2006 ( 1 אתר של האו"ם ובו נתונים סטטיסטיים רבים המסודרים לפי נושאים וגם לפי מדינות . כתובת האתר היא : http : // hdr . undp . org / hdr 2006 / statistics / d...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית