רלוונטיות והתחשבות בגיל הלומדים : חומרי הלימוד עוסקים בנושאים אקטואליים ועדכניים המותאמים לגיל הלומדים ולחיי היום-יום שלהם . זה נעשה באמצעות דוגמאות , חקרי אירועים , סיפורים , איורים וצילומים , ובאמצעות פעילויות שבהן הלומדים מתלבטים בבעיות אקטואליות ומביעים את דעתם המנומקת ואת טעמם . ה"אני מאמין" שמאחורי חומרי הלימוד הוא : כאשר תהליך הלמידה ונושאי הלימוד הם רלוונטיים ללומדים , יש סיכוי גדול להשיג את המטרות של תכנית הלימודים . חומרי הלימוד מתחשבים בשונות בין התלמידים התכנית מכירה בקיומה של שונות בין לומדים , ומבקשת לקדם למידה משמעותית והישגים לימודיים של כל תלמיד בהתאם לסגנון הלמידה שלו , ליכולתו , לנטיותיו ולצרכיו , לטפח את האוטונומיה של היחיד כלומד , ולפתח את יכולתו לעבוד בצוות . בהתאם לזה , אחת ממטרות הספר היא ליצור סביבה שבה המשתמשים ( המורה והתלמיד ) יוכלו ללמוד את הנושא באמצעות אינטראקציה עם מיגוון רחב של מקורות מידע . מיגוון מקורות המידע יוצר סביבה לימודית המאפשרת גמישות , בחירה והתאמה ללומדים השונים , ומתוך זה מזמנת למידה והתפתחות אישית וחברתית לקשת רחבה של לומדים . לדוגמה : ספר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית