ביסודה של התכנית עומדת גישה הומניסטית , המעמידה את האדם במרכז ומאמינה בפוטנציאל הטמון בו לכוון ולתכנן את חייו ולהשפיע על עתידו . בצד הצגת הסכנות , הבעיות והקשיים הניצבים לפני המין האנושי כיום , מודגשת בתכנית הגישה שלפיה היוזמה , התושייה , היצירתיות ויכולת ההמצאה שבני האדם ניחנו בהן , מסייעות בידיהם להתמודד עם הסכנות ועם הבעיות הניצבות בפניהם , ומצעידות את העולם קדימה לקראת עתיד טוב יותר . כך , למשל , בפרק הדן בגידול אוכלוסייה מודגשת היכולת של האדם כפרט , ושל המדינה , לתכנן ולפעול לשינוי בשיעורי התמותה , ברמת ההשכלה , בפריון ועוד . המפגש עם אוכלוסיות , יישובים , תרבויות ואורחות חיים , הצומחים בתוך נסיבות חברתיות ותרבותיות שונות ומגוונות , נותן בידי התלמיד כלים להבין ולקבל את ה"אחר" . "שונה"וה במהלך הדיון בנושאים השונים בספר מודגשים הקשרים והזיקות בין אוכלוסיות שונות במקומות שונים בעולם , וההשפעות ההדדיות של תהליכים במקומות שונים בעולם . מתוך העיסוק בקשרים ובזיקות האלה יבינו הלומדים , אזרחי העתיד , ש"עולם אחד הוא , "עולמנו ויכירו בצורך בשיתוף פעולה בין אוכלוסיות וכן במעורבות ובנטילת אחרי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית