בספר ארבע יחידות לימוד : יחידה א : מבוא יחידה ב : גידול האוכלוסייה והרכב האוכלוסייה יחידה ג : תנועות ההגירה בעולם יחידה ד : עולם עירוני בעידן גלובלי כל יחידה כוללת כמה פרקים , ובכל אחד מהם כמה "פינות" קבועות : מושגים - בתחום הגאוגרפיה המושגים הם אבני-דרך חשובות ביותר בהבנת מקצוע הלימוד . הם " מדברים" בשפה של תחום הדעת , וחשוב מאוד להכיר ולהבין אותם כדי להרחיב את הידע בתחום . כל מושג המופיע ברצף הטקסט מובלט בעזרת כוכבית , ומוגדר בהגדרה מדעית בשוליים השמאליים של העמוד . מפתח המושגים שבסוף הספר מפרט את מראי המקום של המושג בכל הספר . עוד מבט - קטעי מידע המרחיבים את הנושא העומד במוקד הפרק או הסעיף . לטקסטים האלה שתי מטרות עיקריות : . 1 להציג דוגמה או חקר מקרה הקשורים לנושא הנדון בטקסט המרכזי , כדי להמחיש ללומד את התהליכים הנידונים ולעזור לו להבינם ; . 2 להעשיר את עולמם של הלומדים בתחומים שונים . מבזקי מידע - בשולי הדף , בתוך מסגרת , על פני רקע כחול , מוצג טקסט קצר שנועד לעורר את סקרנותם של התלמידים ולגרות את דמיונם ואת מחשבתם , ולעיתים אף להדהים אותם , וכך לגרום להם להתחבר לנושא מתוך עניין ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית