ספר הלימוד " אנשים ויישובים" מותאם לנושאים " גאוגרפיה של אוכלוסייה" ו"גאוגרפיה של יישובים" בתכנית הלימודים בגאוגרפיה . הנושאים האלה שייכים לתחום הגאוגרפיה הנושאית , והם מיועדים להילמד בכיתות ז , ו-ח . אלה הם הנושאים המרכזים של ספר הלימוד : . 1 התפרוסת של בני האדם בעולם - מדוע בני האדם מצטופפים באזורים מסוימים בעולם , ומדוע הם נמנעים מלהתיישב באזורים אחרים . . 2 תהליכי הג לובליזציה - מה הם התהליכים האלה , מהי השפעתם , מהם יתרונותיהם לבני האדם , ואילו קשיים הם גורמים . . 3 הגידול של אוכלוסיית העולם בדורות האחרונים , והשלכותיו - מקורות הגידול ; גידול האוכלוסייה המואץ במדינות התת-מפותחות ; והזדקנות האוכלוסייה בעיקר במדינות המפותחות . . 4 מבנה האוכלוסייה לפי גילים - המשמעות הכלכלית והחברתית של פירמידות גילים שונות . . 5 תנועות ההגירה בעולם - ההגירה החיצונית וההגירה הפנימית . חשיבותן של תנועות ההגירה השונות , גורמיהן והשפעתן על גורלם של יחידים , של עמים ושל תרבויות . . 6 תהליך העיור - העולם הולך ומשתנה והוא הופך מעולם כפרי לעולם עירוני . מה הם השינויים החלים בערים בעולם ? כיצד הן צומחות ומשת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית