הספר "אנשים ויישובים" הוא עדכון , שילוב וחידוש של שני ספרים : " אנשים במרחב" - שיצא לאור בשנת 1996 " יישובים במרחב" - שיצא לאור בשנת 1998 שני הספרים הללו היו , לדעת מורים ואנשי אקדמיה רבים , פורצי דרך מבחינת התכנים ומבחינת דרך ההצגה של התכנים לתלמיד . שני הספרים , היוו חומר למידה שאפשר למורים לעסוק בצורה מרתקת ומעניינת בנושאים הנמצאים בלב הגאוגרפיה . כעת , משעבר למעלה מעשור מאז פרסום הספר הראשון , מצאנו לנכון להוציא מהדורה חדשה . שתי סיבות עיקריות גרמו להחלטה הזאת - האחת קשורה למהות המקצוע , והאחרת נובעת מצורך שעלה מן השטח . נפרט : . 1 עדכון נתונים ומגמות : אחד המאפיינים הבולטים של מקצוע הגאוגרפיה הוא עיסוקו בשונות המרחבית של תופעות , וביטויין בשטח . זהו מקצוע העוסק בהווה ובמגמות העתידיות ; מקצוע דינאמי , העוקב אחר תופעות פיזיות ואנושיות על פני כדור הארץ , ואחר התמורות החלות בהן . ההכרה במאפיין זה עוררה את הצורך בעדכון הנתונים והמגמות בספרים , שכן : - אין זה נכון ללמד גאוגרפיה ולחשוף את התלמיד לנתונים מלפני עשור ( למשל : שיעור הילודה והתמותה , התמ"ג , הפריון . ( – אין זה נכון ללמד גאוג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית