מדריך למורה אנשים ויישובים ספר ללימוד הנושאים : גאוגרפיה של אוכלוסייה גאוגרפיה של יישובים מדריך למורה אושר על ידי משרד החינוך אישור מס' 4186 לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית