הקדמה 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מבנה הספר 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המלצות להרחבה והעמקה של ההוראה ( בהתאמה לעמודי הספר לתלמיד ) 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קריאה נוספת : תוכנית לימודים חדשה 'עברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים' / ד"ר עלי ותד 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ביבליוגרפיה 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית