עברית לדרך עברית לדוברי ערבית 1 א מדריך למורה הסדרה עברית לדרך פותחה בתחום שפות במטח בשיתוף מורים ומדריכים לעברית של משרד החינוך . ניהול תחום שפות : ד"ר מיכל שלייפר ייעוץ אקדמי : פרופ' עלית אולשטיין ייעוץ דידקטי : מירה אואן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית