בהצלחה ! מילון - פרק ו : פעלים ךילג , לדלג עבר בקפיצה ממקום למקום / ויתר על חלק אחד או יותר מסדרה skip ועבר לחלק הבא אחריו , למשל על חלק מסקסס . שם הפעולה met - הביך , להביך גרם אי נעימות , מבוכה confuse , embarrass החמיר , להחמיר נעשה n & / 7 יותר , רע יותר aggravate החניף , אמר למישהו דברי שברו כדי למצוא חן בעיניו , או כדי לקבל ממנו flatter להחניף ( ל ( ... משהו היסס , להסס לא היה בסוח אם לעשות משהו , לא ידע מה להחלים hesitate הנחה , להנחות הדריך , הראה את הדרך , אמר איך לפעול guide , instruct העז , להעז היה מוכן לעשות משהו מסוכן בלי פחד , היה מוכן לעשות משהו dare בניגוד לכללים ^ ךא , ליהא פחד , דאג / התייחס אל מישהו בכבוד ( ספרותי ) fear , apprehend סלד , לסלוד ( מ ( ... הרגיש רצון להתרחק ממשהו מאוד לא נעים disgust , recoil שימש , לשמש כ . מילא תפקיד מסוים , שירת , השתמשו בו למסרה מסוימת serve ( as ) שרך , לו קשר שרוכים , בדרך כלל את שרוכי הנעליים lace up ע \ מ 1 ת עצם גחמה : - — 1 נ . רצון ללא סיבה הגיונית caprice דיכאון , 7 מצב רוח קשה מאוד , כשמאבדים עניין בחיים depression ךיכאו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית