הרב דוב יוסף הלוי סולוביןנ ' יק שני מרכיבים יש לצו כיבוד ההורים ומוראם : מעשה המופנה כלפי חוץ וחוויה המופנית פנימה . באשר למעש י ה המוחצן , פיתחה ההלכה מערכת נורמטיבית וסכנתה של התנהגות הולמת מצד הילדים כלפי הוריהם . אלה מציגות סטנדרטים קבועים ומחייבים של התנהגות נאותה , אשר הבן , או הבת חייבים לציית להם . [ ... ] ובאשר לחוויה המופנית כלפי פנים : כאן מתעלים כיבוד ההורים ומוראם מרמת המשמעות הטכנית-מעשית אל רמת החוויה . יסוד חדש מוזרק אל תוך המעשה - המ 1 סיבצ ; ה , עמדה פנימית המביאה את האדם לפעולה , הל 1 ך נפש הממלא את כל כולו . המעשה הופך לאמצעי , שדרכו מתבטאת החוויה , זו התחושה האינטימית שעברה תהליך של nwinn UJTTCI ctrcj riDWinn את נקיקי פנימיותו של הקיום האישי . [ ... ] במישור זה של כיבוד ההורים הופך המעשה לאמצעי , שדרכו משמיעה את קולה מחויבותו הפנימית של הילד כלפי הוריו , וכך נעשית מערכת יחסים פ 1 ךמלית לזיקה מלאה , ריחוק פיזי הופך לקרבה רוחנית , ואת מקומה של הנפרדות החוצצת בין שתי דמויות תופסת אחדות קיומית . התנהגות נבונה כלפי ההורים הופכת לפעולה כנה ובעלת משמעות . מכיוון שהנורמה ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית