( קידושין לא ע " א ) ( 1 ) נכרי = זר ( 2 ) אפוד = מבגדי הכוהן הגדול ( 3 ) ריבוא = עשרת אלפים ( 4 ) מראשותיו = המקום במיסה , שהראש מונח שם ( 5 ) ממון = כסף ( 1 ) סירקון = בגד מפואר ( 2 ) קרעתו = קרעה את הבגד והורידה אותו ( 3 ) ספחה = הכתה ( 4 ) הכלימה = גרם לה בושה ומבוכה nr > T | לומדים משני הסיפורים על כיבוד אב ואם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית