ע י הלל ^ ציץ אחר ^ ציץ קמלים , נובלים הם , פרחיה היפים ? 7 ל סבתי הישישה סבתא T : - גיטה T שלי v . ! 7 ציץ ותפיחתו נושר מעיניה הטובות , על לחיה הרטובה של סבתא T : - גיטה T שלי v . - יום יום משקה אני אותם , אומרת היא , גם מנשקת פעמיים ! אבל הכול ללא הועיל . יש בחשאי ?) ךי שלא אדע ) צובעת היא בירוק את עליהם האחרונים , המסרבים לחיות , אך אלו מתעקשים ליפול למעה אחר ךמ ^ ה . גרניום פלסטיק נהדר , מעשה ידי אומן , קניתי לה , כולו ששר - T ואודם ! T ( גם עין ואנוסה לא תאמין (! זה לא יבול לך סבתא , עד מאה ועשרים ואחת ! אבל להשקות יום-יום צךיך , וגם נשיקותיים שתיים ! סבתא גיטה חוגגת אושר ( אפילו אם תבחין בשקר הקטן שלי היא לעולם לא תגלה זאת לעצמה . ( על המרפסת מול שקי 7 יה אךמונית , כאוךם הגרניום , יושבת סבתא גיטה שלי ; עיניה מלטפות את השקר הקטן האךמוני , כמוהו כתקיעה . - עד מאה ועשרים ואחת סבתא גיטה שלי , אבל להשקות יום-יום ! וגם נשיקותיים שתיים ! בין סבים או סבתות ובין הנכדים יש לפעמים קשר של הומור ושל משחק . מה אתם חושבים : למה דווקא ביניהם נוצר קשר כזה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית