לפני מספר שנים אישר בית משפם בארצות הברית את בקשתם של סב וסבתא להמשיך ולהתראות עם נכדיהם , למרות התנגדות ההורים . במקרה , שהובא לבית המשפט , ניתקו ההורים את הקשר עם הסב והסבתא לאחר סכסוך ארוך . בדרך כלל יש להורים זכות , שהיא למעשה חובה , להגן על ילדיהם מאנשים , שעלולים לפגוע בהם . בניגוד למצבים הרגילים , במקרה זה לא ברור , שההרחקה מן הסב והסבתא היא הגנה על הילדים . כדי להוכיח את הצורך בניתוק הקשר , יש להראות , שהמסורת , שנמשכה עד עכשיו , חייבת להיפסק , מכיוון שהיא פוגעת בילדים . ההורים ביקשו לנתק את הקשר בין הנכדים ובין סבא וסבתא , לא משום שבכך הם מגינים על ילדיהם , אלא מפני שהיו להם מריבות וסכסוכים עם הוריהם . עד עתה נהנו הסב , הסבתא והנכדים מיחסים סובים , שגרמו הנאה וש י מחה לכל הצדדים , ועכשיו מבקשים ההורים להפסיק מסורת חיובית של קשרים במשפחה המורחבת . בית המשפס לא ראה שום סיבה להפסיק את המסורת הזאת , והחלים , שהסב והסבתא יכולים להמשיך להתראות עם הנכדים . ( מן העיתונות , ( 2002 f | א ) לפניכם משפטים , הקשורים במשפט , שנערך בארצות הברית . סמנו אילו משפטים הם חלק ממסקנות המשפט . ( 1 י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית