מילים : לייג מורגנטוי 1 י 1 רם טהרלב , לתן : נורית הירש לסבי ? T : ישנה T : v חצר T ?• ועץ : ? ' אחד TV נפלא T : ? בה T אין ? I כמוהו T בעולם - TT T כד ? אומר ? לי סבא T לא פימת עליו צומחים כי הרי ממילא nDio / 7 n & 7 לךקוב - מי צריך את אלה ? זהו עץ של כוכבים מאירי עיניים שם צומחים הם וגדלים כמו על השמים כשמראים לו תפוחים - כל תפוח דוב הוא הוא מראה את כוכביו , ואומר : מה טובו . הוא אוסף את כוכביו ויורד העירה ביריד ? T - למכור •; אותם , r עשרה rr ~ r בלירה : T " בואו בואו אנשים , זוהי שעת הכושר כוכבים תקנו בזול ותןכו . "באושר וקןהל גדול סביבו צוחק ומתבלה : " סבא , למה לא תמכור גם חצי ירח " ? וכולם קונים , חוטפים , גזר צנון ואורז אבל חופן כוכבים ? לא , תודה , אץ צורך . מסתכל בהם הסב , ונפשו נרגשת עיניהם ודאי עיוורות ואזנם חרשת הביתה שב הוא עם סלו בלא טיפה של עצב האוצר T T נשאר - : ? אצלו , : v ואצלם T : v : הכסף . I v v - לסבי * T : ישנה T : v חצר " T ועץ I" : אחד TV מופלא T : בה T  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית