התלמידים כותבים את כל התסריס , ואחר כך מביימים אותו . הסרס אמור להימשך 20-כ דקות . כוילון 3 - רק ה : פעלים בסו' לבח 1 ן עשר > מבחן , בדק את היכולת ואת הידיעות של מישהו בנושא test , examine , explore מסוים / הסתכל בתשומת לב הציץ , להציץ הסתכל דרך חור קטן או דרך וילון / הסתכל לרגע peak , glance רמז , לרמוז נתן סימן בדרך כלל בעזרת חלק מהגוף hint , suggest ש מ 1 ת עצם אסלה נ . הכיסא בשירותים toilet במרה נ . מעמד הילד הבכור , שנולד הראשון במשפחה , הזכויות המיוחדות birthright , seniority של הבן הבכור / חשיבות שנותנים למישהו , יתרון , זכות קדימה , עליונות / דבר שנעשה בפעם הראשונה , למשל : טיסת בכורה חמצן ז . גז חסר צבע וריח , סימנו המדעי הבין לאומי הוא . 0 - היסוד oxygen השכיח ביותר באטמוספרה של כדור הארץ . חרם ז . הרחקה מהחברה מסיבות דתיות , מדיניות או חברתיות , מניעת embargo , boycott שיתוף פעולה חברתי או כלכלי עם קבוצה חברתית מסוימת או עם אחד מחבריה פן ז . צד , היבט . צורת היחיד של המילה - פנים aspect צ ^ יד ז . צ"ךת נ . אדם , שרודף אחרי בעלי חיים כדי לצוד אותם , הוא תופס את hunter בעלי הח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית