" ויתקנא רחל באדותה" ( בראיית ל י ץכעסתה צרתה גם כעס" ( שמואל א א ( 6 קראו שני סיפורים מן התנ"ך על יחסים בין שתי נשים : רחל ולאה בספר בראשית , פנינה וחנה בספר שמואל א . ' ספרו את הסיפור שלהן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית