דן פגיס כאן במשלוח הזה אני חוה עם . הבל ... .. בני . : אם תראו את בני הגדול קין בן אדם תגידו לו שאני [ | מה אתם חושבים : מה מבקשת חןה לומר לקין ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית