קין והבל Q ) ( 12-3 1 n'WK במגילת שיר השירים נאמר : "קשה כשאול קנאה " ( שיר הש רים ח . ( 6 הסבירו בעזרת פסוק זה את פרשת קין והבל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית