1 0 יצחק הריח בבנו ובנו בבניו שוקזלת דורות ריח צד עכשיו . ריח שדה ורירו ש ^ ר ריח- נקבה T I" : וריח - ?*; זכר . T T אין לנו מסורת טובה יותר אף אחד לא יוכל להיות מישהו אחר . רץלדות שלו מיתוס שבור ואבא שלו הקריב אותו , כאמור . זה לין הדורות ואין לו מתקן : לעולם לא יךאה את ? נו כאיש זקן . לפי השיר , האם 'צחק ידע שהוא מברך את יעקב ? יהודה עמיחי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית