( בראשית כץ ( 40-16 ( 1 כתבו את הנאמר בפסוק בעברית חדשה בע 7 רת ביטויי הניגוד המופיעים בסוגריים . ( 2 דונו בקבוצות : מה כל אחד מגיבורי הסיפור המקראי - רבקה , יצחק , עשו ויעקב - היו יכולים לעשות כדי שהסיפור ייגמר ארורת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית