( בראשית כז ( 1 5-1 in'Vwn ( 1 את המשפסים על פי הפרק . א ) בתחילת הסיפור פונה יצחק לע ₪ בבקשה , שיכין לו מסעמים , ואילו רבקה ב ) עשו יצא לצוד , ואחר כך התכוון להכין מסעמים לאביו , בעוד ... w ג ) יעקב מייעץ לע , ₪ ואומר לו אילו כלים לקחת , כשהוא יוצא לציד . רבקה לעומת זאת , ( 2 כתבו בלשונכם והמרויזו את השיחות בין "עקב לעשו ובין רבקה ליעקב . הוסיפו תיאורים , שמסבירים באיזה אופן נאמרים הדברים על ידי כל אחד מן האנשים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית