שימו לב : ו ) בכל המשפטים , שיש בהם מילת ניגוד , חלק אחר במשפט סותר או עומד בניגוד לחלק השני . ( 2 מילות הניגוד : לעומת , בניגוד , בעוד ש ,... יכולות להופיע גם בחלק הראשון של המשפט . בניגוד ליצחק , רבקה אהבה את יעקב . ( 3 מילת הניגוד לעומת יכולה לבוא בנטייה : לעומתי , לעומתך , לעומתך , לעומתו , לעומתה , לעומתנו , לעומתכם , לעומרנכן , לעומתם , לעומתן ( 4 למילה בניגוד יכולה להצטרף מילת היחס ל ... בנטייה : בניגוד לי , בניגוד לך וכו י ר ) מצאו בסעיף 74 דוגמות לביטויי ניגוד ולמשפט ניגוד . ( 2 כתבו על יעקב ועשו ( גיל , אופי , עיסוק , תכונות { ... והשוו ביניהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית