בכל אחת מהסצנות בסרס האנשים מדברים במילים , ומביעים דעות ורגשות גם בשפת הגוף שלהם . התלמידים כותבים את השיחות של האנשים , תוך ציון האופן והדרך שהדברים נאמרים בהם . התסריט צריך להיות באורך של כעשרים עד שלושים עמודים . בנוסף לדיאלוגים יש לתת תיאור מדויק של המקום , שבו מתקיימים הדיאלוגים האלה . מילון 3 - רק : 7 פעלים הךביק , להךביק חיבר כמה דברים יחד / העביר למישהו אחר מחלה / העביר למישהו bond , cement הרגשות ודעות , השפיע עליו , שירגיש כמוהו או יעשה אותם דברים התוודה , גילה לחבר , לסמכות דתית או למישהו אחר את האמת , בדרך confess nnMriflV ( על ) כלל אמת , שקשה לספר ,-עליה חטא או מעשה רע התלב , 0 להתלבט קשה היה לו להחליט בין שתי אפשרויות או יותר exert oneself , struqqle חל , לחול קרה , התקיים occur , fall due on ש מ 1 ת עצ ם ביוב . 1 תעלות וצינורות למי שפכים = מים מלוכלכים שצריך לשפוך drainage , plumbing ולהרחיק השפלה TT : נ . פגיעה קשה בכבוד של מישהו , הורדה למ 0 ה למקום נמוך . humiliation ש 0 פעולה של הפועל : להשפיל וידוי ז . גילוי מחשבות , סודות או רגשות לאדם אחר confession // 7 ב ז ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית