אהרן אלמוג 1942- ? עשיתי עיגול ולא יצאתי ממנו * עד שלא ירדו : גשמים T : אותו יום הוצפו . בתים T ושני : - ? : אנשים ? - כמעט - : טבעו * : T באתי הביתה ואמרתי זה אני מוריד הגשם נתן לי אבי קטילת לחי ואמר זה אני מוריד הסטירה שבוע לארור מכן עמךתי לשווא עד הצהךיים באו יונים והגו עליי אהבה למחרת הלכתי לבית ספרי כשאני מבקש לעילת אדמה ומוכן להתפשר על ליקוי חמה T באתי . וחינה .... השמש T __ ניצב T . בשער _ -- ומסביב T : דממה TT  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית