בשנות החמישים רק 9 ° / 0 מן הנישאים בחרו להינשא לבן זוג שאינו מבן עדתם , ואילו בשנת 20 ° / 0 1980 מן הנישאים כבר התחתנו עם בני זוג מחוץ לעדה של משפחתם . במדינת ישראל יש פחות או יותר מספר שווה של אנשים בני עדות המזרח ובני ערות אשכנז . לכן , בחברה כזאת שיעור של 50 ° / 0 נישואים בינעדתיים הוא צפוי ואף רצוי : חצי יתחתנו עם בני עדתם , וחצי יתחתנו עם אנשים מן העדה האחרת . 20 ° / 0 מתוך אחת הקבוצות , שהיא 50 % מהאוכלוסייה , מהווים 40 ° / 0 מתוך מאה . לפיכך שיעור הנישואים 980-ב ו היה קרוב לשיעור הנישואין הבינעדת הרצוי בחברה מעורבת . מה בק 0 ע מעיד ו \ ל כך שכותב הקסע רוושב שנישואים בינעדתיים הם דבר רצוי וטוב ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית