קדיה מ 1 ל 1 ד 1 בסקי תרגום : נתן אלתרמן סמנו בכל איור איזה חלק מהמעיל נעלם עם כל ילד . החייט עוסק ברויט וילדים לו מלוא הבית . חיל רב , ברוך השם , ותינוק בחיק האם . כאן המעשה נפתח לא בגדי ? : לבן I T T וצח . - T מעשה במעיל של חורף בעל סדק צר מעורף . הוי , תפרו מעיל של חורף בעל סדק צר מעורף , לבחור גדליהו גוץ שיהיה לו חם בחוץ . רץ I T גדליהו T :- : בו שנתיים T : - , והמעיל - זהב פרוויים ! עוד שנה המעיל כאילו עוד יותר יפה אפילו . אך גדל גדליהו קוטן ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית