מילים : יוסי בגאי , לחן : מתי כספי ילדות , כן ? לדות זה מיליון חלומות ואלפי משחקים זה ? בעים ושמות כיס מלא מבתקים זה אחים ואחות נוף של עיר ופריחות זה אבי ואימי שנתנו לי את שמי זה שבת של חמין וקידוש וחלה זה ריחות של ? סמין עם נרות הבדלה ! לדות , כן ? לדות זה לילות בהירים זה לרוץ יחפים זה טיול ושירים זה מךריך בצופים זה שכונת הפחים ואלפי חצרות זה עציץ עם פרחים ובצל על קירות זה מכות בשכונה ובעין פנס זה פרוסה עם גבינה זה בית ספר "אליאנס"  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית