משה בן-הראש כל T ערב . " , שבת : T — וכל T שבת T ~ בצהרים ~ T : T אחרי שהיינו יוצאים מבית הכנסת ומקבלים כמה מכות בדרך כדי שנלך ישר בתוך המדרכה ? ~ : 1 1 או סתם T : כך ? I T ללא : סיבה T היינו מגיעים לבית הענק של פאפא לוי וממה מרסדס ושם היינו ךצים בתוך המסךרון כמו ילדים אחד אחרי השני השלישי ומדי כמה דקות דרה איזה דוד מיני רבים דוד אמורפי ובלתי מזוהה מחטיף לנו מכה מאחורי הגב או בלחי , וזה היה חלק מן העניין של המשפחה TT : ? - הכל x - -כך ? IT מאוחדת ?? , * : • ואיש : לא חשב - T שיש ?? v בזה ' מן I ? האכזריות T : - T או שזה v v דבר T T בלתי : ? רגיל ? T היו T אלה ?• • • ? שמכים : ? - v ואלה •• v שסתם T : v צעקו I / c T וגם היי אלה , כמו אבי , ששתקו ובעצם השלימו עם הפשע . לא היה שם איש אחד שיציל אותי איש אחד T v בסדום : שיאמר - v שאין v •• I זה v נאה v T להכות - : ילדים : ד ? חלשים 1 - אבל T : אז : T אנחנו : לא ידענו : T והיינו : -ד הולכים : כל T שבת - לפעמים בהתנגדות ולפעמים •? משלימים ? : - עם ? גורלנו T - וכמו : : ילדים T מקבלים ? : 1- : מכה - וממשיכים לשחק וממשיכים לרוץ וממש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית