בחרו את המילה המתאימה מזוגות המילים בצד שמאל . עשרות אלפי ילדים ובני נוער ממשפחות עולים באים בכל בוקר לבתי הספר בישראל . רובם יודעים עברית . יש כאלה , שאפילו מצליחים את המבנוא הישראלי ; מתלבשים כמו חבריהם לכיתה , כמוהם , צוחקים מאותן בדיחות , ונראים כמו צברים לכל דבר . אבל ילדים ובני נוער אלה באים בכל בוקר מבתים וממשפחות של עולים-מהגרים , וחוזרים למשפחותיהם בתום כל יום לימודים . הם חצי יום בח" הצעירים בארץ , אבל בחצי היום השני הם מבלים בעולם _ 1 לגמרי , שבו אנשים חיים כמעס מוחלט מן הסביבה הישראלית המקומית . של מחקרים מלמדים , כי ליחסים במשפחה ולערכים של ההורים יש גדולה ביותר על בני-הנוער . נראה שהמשברים , שעוברים ההורים ו _ שלהם משפיעים מאוד על הילדים . חלק מן המשפחות מתחזקות ומתגבשות בגלל ההגירה , אבל לא כל המשפחות מצליחות עם האתגר . רבים מן המהגרים ו את כל זמנם וכוחותיהם בקיום היומיומי , ולא כהורים . אחרים מאברים את הקשר עם ^ הילדים , מכיוון שהם בסביבה החברתית . פעמים רבות הורים שמילאו את תפקידם כהורים לכל דבר בחברה , שהם יצאו ממנה , מאבדים את סמכותם בגלל קש" ההגירה . הילדים מתרחקים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית