אמנון עימוש אימי הייתה T : T באה T T אליי ' - בכל קיץ עיניה יגעות מקןריאה עברה עמוס לעייפה מספרת ; ••?? הייתה יי : יי ומספרת על מה סיפרה ועל מה לא סיפרה T : קולה מרננגן כעוד : וכפות - ידיה T VT מבארות - ; T : צמידיה T ? : מצטלצלים : ? :: ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית