הסבירו את התמונה של דוד טרג 1 קובר , מתוך הסדרה "אנשי תל אביב " לפי השיר . אברהם שלתסקי ^ הלבישיני אימא כשרה , כתונת פסים לתפארת ועם שחלית הוביליני אלי עמל . עוטפה ארצי אור כטלית בתים T ניצבו : כטוטפות . T - וכרצועות-ונפילין גולשים כבישים , סללו כפיים . תפילת : -שחרית : כה תתפלל .. _ . . קריה TT : I נאה T אלי .-: " בוראה . T : ובבוךאים בנך אברהם פייטן סולל בישראל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית