מילים : פניה ברגשטיין , לחן : דת זהבי שתלתם ניגונים בי , אימי ואבי , ניגונים , מןמורים שכוחים . גרעינים ; גרעינים נשאם לבבי - עתה הם עולים וצומחים . עתה הם שולחים פארות בדמי , שורשיהם בעורקיי שלובים , ניגוניך : אבי , ושיךיין אימי , בדופקי נעולים ושבים . הינה אאזין שיר עךשי הרחוק , הביע פי אם אלי-בת הינה לי תןהךנה בדמע ושחוק " איכה" וזמירות של שבת . כל הגה ייתם וכל צליל ייאלם בי קולכם הרחוק כי ייה ום . עיניי אעצום והריני איתכם מעל לחשכת-התהום . כתבו את השיר המקביל על ריחות או על מראות :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית