אחרי שהוחלס על הסצנות , שבונות את ה 0 ר , 0 יש לתאר בפרסים את הדמויות ב 0 ר , 0 כל דמות , בין אם היא דמות מרכזית , שחקן משנה או אפילו דמות , שמופיעה לזמן קצר מאוד . יש להתייחס למרכיבים האלה : גיל , מראה , לבוש , עיסוק , אופי , הבעה , דרכי התנהגות , השקפת חיים , צורת דיבור , אמונות ורקע . חילון פרק ג : פעלים אגר , לאג 1 ר אסף למסרה מסוימת store , stock up דגר , לדגור אם נאמר על בעלי חיים - ישב על הביצים וחימם אותן עד שיצאו incubate , hatch האפרוחים / אם נאמר על בני אדם - למד הרבה מאוד ( לשון דיבור ) הבחין , שם לב לפרסים , ראה בדיוק את ההבדל , הכיר אחר מתוך רבים notice , distinguish , להבחין ( ב / ... בין ) discern הביס , להביס ( ב ( ... הסתכל gaze , look הזהיר , להזהיר ( מפני ) אמר למישהו לעשות משהו או לא לעשות משהו כדי למנוע סכנה warn או תוצאה לא נעימה הטיף , להטיף ( ל ( ... אמר דברי מוסר , ניסה לשכנע אנשים להאמין במשהו או לפעול preach , exhort למען רעיון מסוים , דיבר למען רעיון פוליס , חברתי וכו י הטעין , להטעין שם דברים על כלי רכב ( מכונית , אונייה וכוי ) כדי להעביר ממקום load למקו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית