השלימו את הקטע בעזרת המילים בצד שמאל בצורה הנכונה . בחסינות הביניים של בתי הספר בישראל עוסקים כל התלמידים במשך שנת לימודים אחת בהכנת פחיקט שורשים . במסגרת הפרויקט הם לומדים את תולדות משפחתם , קוראים , מראיינים , אוספים חומרים וכותבים עבודת מחקר של עמודים רבים על כל ענפי המשפחה . כתיבת הפרויקט הזה מעסיקה את התלמידים שעות ארוכות , מפני שהם לא רק את בני המשפחה , שהם חיים איתם בבית אחד , המשפחה ה , _ אלא גם את בני המשפחה הרחוקים יותר , ומגיעים לעיתים לבניית עצים ענקיים של כל בני המשפחה ה ו י התלמידים פוגשים בני משפחה ומשוחחים איתם . תוך כדי השיחות , אחרי ש קשרים טובים , ויש בין המראיין והמרוא"ן , הם שומעים בדיחות וסיפורים של שמחה והנאה מן החיים , לצד סודות משפחה וסיפורים כואבים . הצעירים שומעים סיפורים על אנשים ש את חלומם , לצד אנשים שנשארו , משום שלא הצליחו לעשות מה שרצו . הם מקשיבים לזיכרונות קשים לצד זיכרונות ונעימים . בני המשפחה המבוגרים יותר שמחים להזדמנות לספר על העבר בגעגועים . הם את הצעירים מפני העתיד ו לאמונה ולדרך החיים , שהם בחרו בה . חלק מהם בוחרים את המילים בזהירות , וחלק מגלי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית