מילים ולחן : קובי רנטר הסתכל באלבום ותראה איך אימןל נראתה כשהייתה T : Tv : צעירה : T ? : ויפה , T T ויפה ... T T : הסתכל באלבום ותראה איך אביך נראה כשהיה בךיוק בגילך , בגילך ... לא , לא היו להם קמטים ולא שיבה ליד הקרחת הם , הם לבשו אותם בגדים ולא הייתה להם אז עוד נחת . הם נראו בךיוק כמוך . הסתכל באלבום ותראה איך שלושה מחןךים עם אי 7 ? ך שהייתה צעירה , צעירה הסתכל באלבום ותךאה , איך אביך מלים משקולות ומחייך עם שפם , עם שפם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית