יה 1 דה עמיחי 2 הוריי - חסכו : T ממני v כאבים ? ואכזבות :- : וצער - - ; באהבה רבה . עכשיו כל אלה נשארו לי כמו כל חיסכון ונוספו . . לכאבים . .. . _ שאני ? : v רוצה v לחסוך ? 1 : - מילדיי . - T איזה חיסכון גדול נערם ! 7 ליי . אף הם אמרו לי תכ ? יד : "אני אראה 5 לפעמים בקול מאיים ולפעמים בקול אהבה מתוקה , אני אךאה לןל . חכה , אני אךאה לך " אתה עוד תלמד" בזעם , "אתה עוד תלמד" בקול מרגיע ומבטיח טובה . " תעשה מה שאתה רוצה" בצעקות : ו"תעשה v : - מה - שאתה - v רוצה , אתה TT - אדם T חופשי " ? : כמו : בזמרה : T : של ?/ מלאכים T : - טובים . אתה בעצמך אינך יודע מה שאתה רוצה אתה בעצמך אינך יודע מה שאתה רוצה . לפי השיר , מה מוריש דור ההורים לדור הילדים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית