ק"מות שת תאוריות סוציולוגיות עיקריות המסבירות את קיום המשפחות בחברה האנושית . על פי תאוריה אחת - התאוריה התפקוךית-פו-נקציונלית - המשפחה היא אחד המוסדות החשובים בכל חברה אנושית , ותפקידה הוא לדאוג להמשכיות החברה על ידי הולדת הילדים , גידולם וחינוכם . תאוריה שנייה - תאור"ת הק 1 נפליקט - מתארת את המשפחה כג 1 ךם , ששומר על אי השוויון בחברה ומנציח את ההבדלים בין המינים , המעמדות והגילאים בחברה . א ) מה אתם חושבים : איזו תאוריה "מסתכלת " על החברה האנושית באופן חיובי ואופטימי ( א , ( ואיזו תאוריה "מסתכלת " על בני האדם בצורה ביקורתית , ואולי אפילו פסימית ( ב ?( ב ) לאיזו תאוריה מתאים כל משפט ? כתבו א ' או ב י . ( 1 המשפחה היא מוסד , שלגברים יש בו כוח שלסון על הנשים . ( 2 המשפחה היא התא הבסיסי , שכל חברה אנושית נבנית עליו . ( 3 המשפחה היא קשר חוקי-פ 1 ךמלי , שנוצרים בתוכו קשרים רגשיים . ( 4 המשפחה היא יחידה חברתית , שהפערים החברתיים ממשיכים להתקיים בגללה . ( 5 המשפחה היא מסגרת חברתית , שאנשים מוכנים לעשות למענה שינויים מהות"ם בחייהם . ( 6 המשפחה היא קבוצה קטנה , שכל הסכסוכים החברתיים מתחילים ממ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית