לפניכם מספר קטעי מידע על הורות אצל בעלי חיים . א . השלימו את המשפסים בעזרת מילות הירוס בצורה הנכונה בנסייה . ב . כתבו ל » ד כל ק 0 ע 'ד'עה עיתונאית המבוססת על 7 ן 0 ע המידע . בידיעה יהיה ד'וורו על "הורים ' הנאשמים ברשלנות , ובסיפול לא מתאים בצאצאים . למה כדאי להיכנס לפה שלו או שלה !? נקבת האמנון מסילה ביצים . לארור מכן , הנקבה , ולפעמים גם הזכר , "דוגךים " על הביצים בתוך פיהם . בזמן הדגירה הדגים ההורים לא אוכלים שום דבר , וכך הם מבטיחים , שלא יאכלו בסעות את הביצים , ששאבו קודם לפיהם . אחרי שהביצים בוקעות , הדגים שיצאו נמצאים במשך זמן-מה קרוב להורים . במצב של סכנה הם חוזרים ונכנסים לפה האמנון הבוגר , שהם שוחים , ונשארים שם , עד שהסכנה , שהם ברחו , חלפה . הידיעה העיתונאית ? N מה אני לא אעשה בשבילך !? , _ הציפורים ממין פינגןוין קיסרי החיות בחופי אנסאךקסיקה , נודדות מהים ליבשה , כדי להביא לעולם את הדור הבא . אחרי כארבעים ימים , ששני בני הזוג לא אכלו דבר , מטילה הנקבה ביצה אחת . הנקבה , שאיבדה 25 ° / 0-כ ממשקל גופה , חוזרת לים , שם היא אוכלת וא 1 גךת מזון בשביל הצאצא , שהאב שומר . הפינגווין...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית