בשנת 1995 60 ° / 0-כ מן הנשים בישראל עבדו מחוץ לבית . שיעור הנשים היהודיות העובדות , שהן אימהות לשני ילדים , והשכלתן היא בין 0 עד 8 שנות לימוד , הוא , 40 ° / 0-כ ואילו שיעור האימהות לשני ילדים , שהשכלתן הייתה 1 6 שנות לימוד ומעלה , והן עובדות מחוץ לבית , הוא . 88 ° / 0-כ כלומר , ככל שעולה רמת ההשכלה של הנשים , כך הן רואות את עצמן מחויבות יותר לעבוד מחוץ לבית . ממצאי מחקר שפורסם בארה " ב הראו שאימהות שנהנות מעבודתן , מפתחות יחסים קרובים וחמים יותר עם ילדיהן , מאשר נשים שנשארו בבית . הן גם בריאות יותר ופחות מתוסכלות . | מה הייתם אומרים לאם צעירה : כדאי או לא כדאי לצאת לעבודה ? הסבירו למה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית