תרצה אתר ? לדותי הייתה ספינה , שרק כאילו שטה . אימי ואבי , סבתי ואני מיךקנו הסיפון . מכל עבר , תמיד , סופה . המלחים היו סמויים . הם הסתתרו למטה , אבי ואימי , סבתי ואני לא ראינום , מר 1 חילתה של הנסיבה ועד סופה . הם היו : T דבר - -מה - שאין I " v ואסור T : לראותו . : "ככה , T T סתם . " r : " הם מניעים את חיינו , לאט או מהר , . "כךצונם ל ברי סבתא : "סודות נסתךים , כמו אנשים ? תחתיות ספינה שלוחה , גורמים : לזה v T שהחיים ? - v יזועו . T אך I - תמיד ? T קדימה T ? IT ובשמחה : " ! T : - - סבתא טעתה ? הטעתה tf :: בכוונה - : תחילה ? T ? : אני יושבת ובוכה . בילדיי , שאינם שומעים שקןר אחד מפי , אני מביטה לפתע - נינוחה . [ 1 "אני יושבת ובוכה " "ולפתע נינוחה . " איך ולמה עברה האישה בשיר ממצב רוח אחד לשני ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית